Bactofil Cell

Bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu. Prípravok zvyšuje pomocou baktérií reprodukciu mikroorganizmov zodpovedných za rozklad celulózy.

MsDS/KBU

Charakteristika prípravku:

Vzájomne uznané hnojivo s evidenčným číslom: 1358

bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu. Prípravok zvyšuje pomocou baktérií reprodukciu mikroorganizmov zodpovedných za rozklad celulózy

Použitie BactoFil CELL – pre aplikáciu na pozberové zvyšky kukurice a slnečnice.

Zloženie Bactofil Cell – Azotobacter vinelandii, Pseudomonas fluorescens, Cellvibrio ostraviensis , rôzne mikroorganizmy, makro a mikro elementy, bio-syntetické enzýmy a rôzne účinné látka ( rastlinné hormóny, vitamíny, regulátory rastu a pod.)

Dávka:1 l /ha

Aplikačná dávka vody: 200 – 400 l/ha

Výhody použitia BactoFil Cell:

  • Účinok baktérií aj pri nízkych teplotách
  • Jedinečný produkt pre rozklad celulózy a lignocelulózy aj pri nízkych teplotách
  • Zlepšenie štruktúry pôdy a dezinfikuje pôdu
  • Vytvára optimálne pôdne podmienky pre následné plodiny

Použitie a dávkovanie:

Bakteriálne hnojivo BactoFil CELL aplikujeme aj na pozberové zvyšky po zbere kukurice a slnečnice. Pri vyšších teplotách nad 20°C treba zapracovať tento prípravok do pôdy v priebehu 1-2 hodín, aby mikroorganizmy neboli vystavené dlhodobému silnému slnečnému žiareniu. Aplikuje sa postrekovačmi na povrch pôdy s následným zapracovaním do pôdy.

Upozornenie:

produkty BactoFil

  • nemiešať s anti-bakteriálnymi produktami alebo s kvapalnými chemickými hnojivami.
  • nepoužívať kovové nádrže na aplikáciu
  • v prípade aplikácice priemyselných hnojív sa BactoFil aplikuje ako prvý a priemyselné hnojivá až 7-10 dní po aplikácii produktov BactoFil