MVservis

AGORA DUO


Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

Charakteristika prípravku:

Agora Duo je fungicídny prípravok obsahujúci účinnú látku prothioconazole zo skupiny triazolinthionov a trifloxystrobin zo skupiny strobilurínov.

Pôsobenie prípravku:

Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Má preventívny, kuratívny a tiež eradikatívny účinok. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľnejšie transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Má dobrú odolnosť proti zmývaniu dažďovými zrážkami po aplikácii.
Trifloxystrobin pôsobí ako inhibítor respirácie, t.j. bráni prenosu elektrónov v mitochondriách buniek hubových patogénov. Účinkuje v začiatočných fázach infekcie (klíčenie spór, rast spór a penetrácia do listov), ale rovnako účinne inhibuje aj rast mycélia. Vyznačuje sa tzv. mezostemickým účinkom, spočívajúcom v ukladaní účinnej látky do voskovej vrstvičky a následnou redistribúciou aj do častí rastlín, ktoré neboli postrekovou kvapalinou priamo zasiahnuté.
Prípravok má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov („green efekt“) a tým aj pozitívny vplyv na ukladanie asimilátov v zrne.

Návod na použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/ ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale septorióza pšenice,

septorióza plevová

0,7 – 1,0 l 35
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá steblolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná,

hrdza plevová, fuzariózy

1,0 l

 

35
jačmeň  ozimný,

jačmeň jarný

steblolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná,

hrdza plevová, hnedá škvrnitosť jačmeňa,

rynchospóriová škvrnitosť

0,75 l 35
raž ozimná steblolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná,

rynchospóriová škvrnitosť

1,0 l 35
tritikale steblolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy 1,0 l 35

Pokyny pre aplikáciu:

Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný
Maximálna jednorázová dávka:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: 1 l/ha.
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: 0,75 l/ha.
Maximálna celková dávka/ha počas vegetácie:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: 2 l/ha.
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: 1,5 l/ha.
Najneskorší termín aplikácie:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: do konca kvitnutia (BBCH 69), ochranná doba 35 dní.
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: do začiatku kvitnutia (BBCH 61), ochranná doba 35 dní.
Maximálny počet aplikácií: 2x za vegetáciu.
Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu.
Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch alebo pri vysokom infekčnom tlaku/riziku chorôb na zaistenie kvalitnej penetrácie prípravku na nižšie postavené listy a bázy stebiel. Použitie redukovaných dávok vody sťažuje kvalitu pokrytia porastu a môže znižovať účinnosť proti chorobám.
Odporúčaný aplikačný tlak: 2-3 bary (0,2-0,3 MPa; 200-300 KPa).
Neaplikujte letecky, len pozemne schválenými postrekovačmi!
Neošetrujte pri teplotách nad 25 °C a pri intenzívnom slnečnom žiarení.

Steblolam:
Termín aplikácie: aplikujte na jar pri prvých príznakoch choroby v čase, keď sú odnože vzpriamené (BBCH 30), až do fázy 2. kolienka (BBCH 32).

Septorióza pšenice, septorióza plevová:
Termín aplikácie: aplikujte preventívne, najneskôr pri objavení počiatočných príznakov choroby. Na ochranu horných listov a klasov prípravok Agora Duo aplikujte od obdobia vlajkového listu (BBCH 39) až do polovice kvitnutia (BBCH 65). Pokiaľ pretrváva vysoký infekčný tlak chorôb, aplikáciu zopakujte.

Múčnatka trávová:
Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. V prípade vysokého infekčného tlaku aplikáciu zopakujte.

Hrdza pšeničná, hrdza plevová:
Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. V prípade vzniku nového napadnutia urobte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.

Komplex chorôb klasov:
Termín aplikácie: pre výrazné zníženie napadnutia fuzariózami klasov v pšenici aplikujte prípravok po ukončení klasenia (BBCH 59) až do konca kvitnutia (BBCH 69).

Rynchospóriová škvrnitosť:
Termín aplikácie: aplikujte na jar pri prvých príznakoch choroby. Pri silnom napadnutí urobte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.

Hnedá škvrnitosť jačmeňa:
Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. Pri silnom napadnutí a pretrvávajúcich priaznivých podmienkach pre šírenie choroby urobte druhú aplikáciu prípravku s odstupom 2-3 týždňov.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378