MVservis

ARMETIL C


Fungicíd vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu proti peronospóre viniča vo viniči a plesni zemiakovej na zemiakoch, rajčiakoch a baklažánoch.

Charakteristika prípravku:

Prípravok je fungicídnou zmesou kombinujúcou systematické vlastnosti metalaxylu a ochranné vlastnosti medi.

Pôsobenie prípravku:

Účinná látka metalaxyl rýchlo preniká do rastlinného pletiva a v priebehu 30 minút je distribuovaná do celej rastliny, zvyčajne prostredníctvom xylému. Dážď po aplikácii neovplyvní distribúciu. Metalaxyl má dlhotrvajúci účinok s dobou účinku 14 dní. U zemiakov je táto doba stanovená na 10 dní v prípadoch silného tlaku ochorenia. Druhou účinnou látkou je meď (400 g/kg) vo forme oxychloridu, ktorá chráni povrch plodiny pred novými infekciami vytvorením ochrannej vrstvy. Zvyšuje účinnosť prípravku prostredníctvom preventívneho účinku.

Návod na použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
vinič peronospóra viniča 2,5 kg 21
zemiak pleseň zemiaková 2,5 kg 21
baklažán, rajčiak pleseň zemiaková 2,5 kg 21 skleník

Pokyny pre aplikáciu:

Pokyny pre aplikáciu: Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov by prípravok mal byť aplikovaný preventívne, tesne pred výskytom choroby. Pre načasovanie aplikácie je potrebné vziať do úvahy prevládajúci výskyt príslušného patogéna v určitej oblasti a vonkajšie podmienky (napr. počasie) v tomto regióne.

Dažďové zrážky alebo zavlažovanie do 2 hodín od aplikácie môže znížiť účinnosť prípravku.

Pokyny pre aplikáciu: Pre dosiahnutie úplného pokrytia všetkých citlivých častí rastlín (listy, stonky, strapce viniča) je potrebné aplikovať v dostatočnom množstve vody. Požadovaný objem postrekovej kvapaliny závisí od štádia plodiny a vývoja listov.

Vinič
Dávka vody: 400-1000 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 4x.
Interval medzi aplikáciami: min. 10 dní.
Prípravok je možné aplikovať vo forme nízko alebo vysoko objemového postreku v aplikačnom okne od vyvinutého 4. listu až do začiatku zretia bobúľ (BBCH 14-81) (zvyčajne máj-september, v závislosti od vývoja plodiny).
Prvá aplikácia sa vykoná preventívne alebo podľa signalizácie na výhonkoch dlhých 30-40 cm. Druhú a tretiu aplikáciu vykonajte v intervaloch 10-14 dní, v závislosti od podmienok sprevádzajúcich infekciu (pred kvitnutím, na konci kvitnutia alebo 14 dní po kvitnutí). Celkový počet aplikácií však nesmie presiahnuť 3 za rok. Dávku vody voľte podľa vývoja plodiny.

Zemiak
Dávka vody: 400-600 l /ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 4x.
Minimálny interval medzi aplikáciami: 10 dní.
Prípravok je možné aplikovať od vyvinutého 4. listu na hlavnej stonke (>4 cm) až do konca kvitnutia v 1. vrcholíku (BBCH 14-69) (vo všeobecnosti máj-september, v závislosti od odrody plodiny (skorá-neskorá).
Prvý postrek – oblasti s vysokým rizikom vzniku plesne zemiakovej aplikujte pred zapojením riadkov a preventívne, pred výskytom patogéna. V prípade vydania signalizácie aplikujte ihneď.
V oblasti s nízkym rizikom vzniku plesne aplikujte prípravok podľa signalizácie.
Ďalšie aplikácie – druhú a tretiu, vykonajte v intervaloch 10-14 dní, v závislosti od podmienok vhodných pre šírenie infekcie.
Vysokoriziková situácia: Pri predpovedi vlhkého počasia v čase, kedy je plánovaný ďalší postrek, interval postreku skráťte na 10 dní.
Berte do úvahy to, že zavlažované plodiny predstavujú vysoké riziko z pohľadu vzniku plesní. Postrekujte krátko po zavlažovaní, keď sú listy suché, pri dodržaní minimálneho intervalu medzi jednotlivými aplikáciami.
Pre dosiahnutie dobrého pokrytia listov a vňate aplikujte ako jemný postrek pri 3-3,5 baru. Dávku vody voľte v závislosti od vývoja porastu, napr. hustoty stoniek- Pri vysokej hustote vňate použite najvyšší odporúčaný objem vody. Aplikujte len na suché listy.

Baklažán, rajčiak
Skleníky:
Dávka vody: 400-1000 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 4x.
Interval medzi aplikáciami: min. 10 dní.
Prípravok je možné aplikovať od vyvinutého 4. listu na hlavnej stonke až do štádia kedy 70% plodov vykazuje typickú farbu plnej zrelosti (BBCH 14-87).
Prvý postrek aplikujte predtým, ako sa zeleň začne navzájom dotýkať a pred napadnutím plodiny plesňou. V prípade vydanej signalizácie postrekujte ihneď.
Druhý a tretí postrek aplikujte v intervaloch 10-14 dní, v závislosti od podmienok vhodných pre šírenie infekcie.
Berte do úvahy to, že zavlažovaná plodina predstavuje vysoké riziko z pohľadu vzniku plesní. Postrekujte krátko po zavlažovaní, keď sú listy suché, pri dodržaní minimálneho intervalu medzi jednotlivými aplikáciami.
Pre dosiahnutie dobrého pokrytia listov a vňatí aplikujte jemný postrek pri 3-3,5 baru. Keď plodina dorastie do maximálnej výšky použite najvyšší odporúčaný objem vody. Aplikujte len na suché listy.

Aplikujte prípravok iba preventívne alebo keď je štádium ochorenia ešte stále nízke.. Neaplikujte prípravok, keď je už ochorenie viditeľné.

Prípravok aplikujte optimálne v čase, kedy plodiny rastú najrýchlejšie (napr. u zemiakov pred obdobím kvitnutia). V ďalších prípadoch, najmä v období zrelej zelene, používajte fungicídy bez obsahu fenylamidov.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378