MVservis

Angelus


Charakteristika prípravku:

Herbicídny prípravok určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke olejnej a zemiakoch.

 Účinná látka:

Clomazone 360 g/l

 Spektrum účinnosti:

Rýchlosť herbicídneho účinku závisí od rastovej fázy likvidovaných burín, teploty, vlhkosti vzduchu a rýchlosti rastu burín.

REPKA
Citlivé buriny – lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, peniažtek roľný,     hviezdica prostredná, veronika perzská
Stredne citlivé buriny – uhorník liečivý

ZEMIAKY
Citlivé buriny – kapsička pastierska, hviezdica prostredná
Stredne citlivé buriny – lipkavec obyčajný, ľuľok čierny, horčiak obyčajný, žltnica maloúborová

Doporučenie k aplikácii:

Odporúčané množstvo vody je 200 – 400 l/ha.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378