MVservis

Digator


Charakteristika prípravku:

Prípravok DIGATOR® je systémový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu repky ozimnej a repy cukrovej proti jednoročným trávam a pýru.

Účinná látka:

Quizalofop-P- ethyl – 108 g/l (10,6 % hm

Spektrum účinnosti:

Herbicídny účinok sa po aplikácii prejaví zmenou farby listov a odumretím výhonkov, za optimálnych podmienok v priebehu 7-14 dní, pri suchom a chladnom počasí neskôr. V trvácich trávach sa quizalofop-P-ethyl translokuje v podzemných častiach rastliny , kde inhibuje opätovný rast. Quizalofop-p-etyl sa rýchlo degraduje v pôde.

Citlivé buriny: výmrv obilnín, ježatka kuria, mohár zelený, metlička obyčajná, psiarka roľná, ovos hluchý, pýr plazivý, mätonoh mnohokvetý, stoklas mäkký

Doporučenie k aplikácii:

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378