MVservis

SELECT PLUS


Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Charakteristika prípravku:

Prípravok SELECT PLUS je systémový herbicíd. Jeho účinná látka je clethodim a patrí do skupiny cyclohexanedionov.

Pôsobenie prípravku:

Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu Acetyl Coenzym A karboxylázy, ktorý zabraňuje tvorbe lipidov, dôležitej súčasti bunkových stien, následkom čoho rastlinné pletivá odumierajú smerom od rastových vrcholov. Preniká do rastliny cez kutikulu listov v priebehu 1 hodiny po aplikácii. V rastline sa pohybuje floémom smerom do koreňov spolu s produktmi fotosyntézy a xylémom smerom do nadzemných častí spolu s vodou a živinami. Herbicídny účinok sa prejaví po 7 – 10 dňoch od aplikácie. Za dlhodobého sucha alebo chladu môže byť herbicídny účinok oneskorený. Spravidla po 7 dňoch dochádza k zastaveniu rastu. Pletivo vegetačného vrcholu pozvoľna hnedne a hnije. Novo rastúce listy žltnú a odumierajú. Staršie listy odumierajú za viditeľnej zmeny farby – oranžová, červená.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: lipnica ročná, pýr plazivý, psiarka roľná, ježatka kuria, mätonohy, proso, ovos hluchý, psinčeky, metlička obyčajná, stoklasy, jačmene, prstovka krvavá, moháre, cirok alepský zo semena

SELECT PLUS účinkuje aj na výmrv pšenice, jačmeňa, raže, kukurice.

Návod na použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
repa cukrová, repa kŕmna, rajčiak, slnečnica, sója, hrach jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l AT
zemiak jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l 60 dní
cibuľa jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l 60 dní zo sadzačky
cibuľa jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l AT semenné porasty
cibuľa jednoročné trávy 0,8 l 60 dní výsev
pýr 2 l
repka ozimná jednoročné trávy, výmrv obilnín 0,7 – 0,8 l AT jesenná aplikácia
pýr 2,0 – 2,2 l AT jarná aplikácia
repa cukrová, repa kŕmna,

rajčiak, slnečnica, sója, hrach

pýr 2,0 – 2,2 l AT
zemiak pýr 2,0 l 60 dní
mrkva jednoročné trávy 0,8 l 40 dní
pýr 2,0 l
kapusta hlávková jednoročné trávy 0,8 l 28 dní
pýr 2 l
jahoda jednoročné trávy 0,8 l 30 dní
pýr 2 l

Pokyny pre aplikáciu:

Dávka vody: 250 – 400 l.ha-1

Prípravkom SELECT PLUS ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2 listov až do konca odnožovania (BBCH 12-29). Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie závisí od kvality ošetrenia. Vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať medzi 65 % a 90 %, teploty v rozmedzí 8 – 25 °C. Teplé a vlhké počasie priaznivo ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie účinnej látky v trávovitých burinách. Vyhnite sa aplikácii prípravku SELECT PLUS ak rastliny trpia suchom. SELECT PLUS je odolný proti zmytiu dažďom už 1 hodinu po aplikácii. Po aplikácii na trváce trávy (pýr) nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

Repa cukrová, repa kŕmna:

Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru pravých listov repy (BBCH 12) do začiatku zapájania porastu (BBCH 30).

Slnečnica:

Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru pravých listov slnečnice (BBCH 12) do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30).

Sója:

Prípravok aplikujte, keď je vytvorený trojlist na 2. uzle (BBCH 12) do tvorby bočných výhonov (BBCH 29 t. j. 9 a viac bočných výhonov 1. radu viditeľných).

Hrach:

Prípravok aplikujte od 2. vyvinutého listu (BBCH 12) do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30).

Repka ozimná:

Proti výmrvu obilnín a jednoročným trávam aplikujte prípravok na jeseň, od prvého páru pravých listov repky (BBCH 12) alebo na jar proti jednoročným trávam a to najneskôr do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30).

Rajčiak:

Prípravok aplikujte od 2. pravého listu vyvinutého na hlavnej stonke (BBCH 12) do úplne vyvinutých 9 alebo viac listov na hlavnej stonke (BBCH 19).

Zemiak:

Prípravok aplikujte po vzídení plodiny, od vyvinutého 2. listu na hlavnej stonke (BBCH 12), ale ešte pred zapojením porastu (BBCH 30), t.j. do výšky zemiaka 13-15 cm. Dbajte na vhodnú vývojovú fázu trávovitých burín.

Mrkva:

Prípravok aplikujte v štádiu od 2 do 9 vytvorených listov mrkvy (BBCH 12 – 19).

Cibuľa (výsev):

Prípravok aplikujte of fázy 1 – 2 pravých listov (BBCH 11 – 12).

Upozornenie: Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov nemožno konzumovať!

Cibuľa (zo sadzačky):

Prípravok aplikujte po vytvorení minimálne 2 listov , na ktorých je dokonalá vosková vrstva.

Kapusta hlávková:

Prípravok aplikujte po dobrom zakorenení priesad t.j. najskôr 14 dní po výsadbe podľa výskytu burín.

Jahoda:

Prípravok aplikujte od rastového štádia 2. listu (BBCH 12) do štádia kvitnutia jahody (BBCH 59) alebo až po zbere ovocia t.j. od začiatku tvorby pazuchového pupeňa (BBCH 91) do štádia, kedy staré listy odumierajú a mladé listy sú kučeravé (BBCH 93). Na novo založených plantážach aplikujte až po dobrom zakorenení sadeníc jahody. Ak používate iný herbicíd (na báze účinných látok metamitron alebo lenacil), prípravok aplikujte aspoň 7 dní pred alebo 7 dní po postreku týmito prípravkami.

Poznámka: Poľné plodiny a zeleninu možno proti dvojklíčnolistovým burinám herbicídne ošetriť buď najmenej 7 dní pred použitím prípravku alebo najmenej 7 dní po jeho použití!

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378