MVservis

AgraStick


AGRASTICK vytvorí na cieľovom povrchu tenkú latexovú vrstvu, ktorá rýchlo schne a vytvorí polopriepustnú polymérnu membránu. Polopriepustná membrána umožňuje transpiráciu vody z rastliny, ale zároveň chráni rastlinu pred prenikaním vody do rastlinných tkanív. To má za následok obmedzenie praskania na minimum a výrazne sa znižuje strata semien pred a počas zberu. Šešule repky rovnomerne dozrievajú, strácajú vlhkosť a elastický film zabraňuje prenikaniu vlhkosti do šešúľ. Pri použití v obilninách sa vytvára na klasoch elastická polopriepustná membrána, ktorá počas nepriaznivých podmienok chráni klas a zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom.

AGRASTICK pri aplikácii spoločne s prípravkom na ochranu rastlín alebo v kombinácii s hnojivom (v tank-mix) zabraňuje jeho zmytiu dažďom alebo zavlažovaním a tým predlžuje pôsobenie a účinnosť prípravku. V tenkej vrstve latexu sa prípravky a hnojivá zachytia na povrchu rastliny a tak sú chránené pred zmytím dažďom alebo zavlažovaním.

Plodina

 

Účel použitia Dávka l/ha Ochranná doba
Repka jarná, repka ozimná obmedzenie pozberových a zberových strát 0,5 – 1 l/ha AT
Obilniny zvýšenie odolnosti proti dažďu 0,5 l/ha AT
Všetky plodiny zvýšenie odolnosti proti dažďu 0,2 l/ha AT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Repka jarná, repka ozimná – Prípravok aplikujte v čase, keď polovica šešúľ prešla z tmavozelenej na svetlozelenú farbu, kedy sú šešule ešte pružné a môžu sa ľahko ohýbať, aby vytvorili tvar U alebo V bez praskania a straty semien zo šešúľ tj. približne 3-4 týždne pred zberom repky (BBCH 79 do BBCH 89).
Odporúčaná dávka pomocného prípravku: 0,5 – 1 l/ha.
Odporúčaná dávka vody: 200-300 l/ha

AGRASTICK je možné použiť na ošetrenie nezaburinených porastov. V zaburinených porastoch je možné AGRASTICK kombinovať v dávke 0,5-0,6 l/ha s desikantami a s prípravkami na báze Glyphosate, avšak vždy v súlade s návodom na použitie na schválenej etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín a v súlade s rozsahom ich platnej registrácie. Aplikačná dávka: V prípade hustého porastu použite vyššiu odporúčanú dávku s vyšším množstvom vody na hektár pre dosiahnutie dokonalého pokrytia.

Obilniny – Pre ochranu zrna a udržanie jeho kvalitatívnych ukazovateľov počas dozrievania, aplikujte dávku 0,5 l/ha. Optimálnym termínom aplikácie je BBCH 87 (žltá zrelosť), alebo pri vlhkosti zrna 30% a menej.
Odporúčaná dávka pomocného prípravku: 0,5 l /ha.
Odporúčaná dávka vody: 100 – 150 l/ha.
Odporúčaná aplikácia: strednými kvapkami.

Všetky plodiny – k zabráneniu zmytiu pesticídov dažďom alebo zavlažovaním, predĺženie účinku pesticídov a hnojív Použite pomocný prípravok v ochrane rastlín vždy v súlade s ich návodom na použitie na schválenej etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín a v súlade s rozsahom ich platnej registrácie. Termín aplikácie a ochranná doba sa riadi etiketou v zmesi použitého prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa AGRASTICK pridáva. Aplikáciou AGRASTICK spoločne s hnojivom dochádza k uchyteniu živín na povrchu listov čím dochádza k lepšiemu využitiu a transferu živín listami rastlín aj v suchom období.
Odporúčaná dávka pomocného prípravku: 0,2 l/ha
Odporúčaná dávka vody: 150-200 l/ha
Odporúčaný postrek: strednými kvapkami

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379