MVservis

SUPERSECT® MAX


Charakteristika prípravku

Supersect Max je širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) na ochranu obilnín, repky, kukurice, hrachu, fazule, repy, ľanu, kapustovej zeleniny, zemiakov a iných plodín proti živočíšnym škodcom.

Účinná látka: 500 g/l cypermethrin  (47,46 % hm.)

Balenie: 1l

Pôsobenie prípravku

SUPERSECT MAX je insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov s  kontaktným účinkom. Účinná látka cypermethrin vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom a úhynom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos, pšenica špaldová vektory viróz – vošky

vošky v klasoch, kohútik pestrý

50 ml 28
kukurica zunčavka jačmenná, vijačka kukuričná, 50 ml AT
repka ozimná, repka jarná. horčica skočky, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový 50 ml 49
ľan skočky 50 ml 49
brokolica, karfiol, kel ružičkový, kapusta hlávková húsenice 50 ml 7
hrach

 

 

listárik čiarkovaný, mora gama (húsenice), vošky 50 ml 7 na struky, mrazenie, konzervovanie,

na zrno

fazuľa listárik čiarkovaný, mora gama (húsenice), vošky 50 ml 7 struková, na zrno
lupina listárik čiarkovaný, mora gama (húsenice), vošky 50 ml 14
hrach, fazuľa obaľovač hrachový 50 ml 14 na zrno
špargľa špargľovec obyčajný 50 ml AT
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla siatica oziminová, húsenice 50 ml 14
okrúhlica, kvaka skočky, húsenice 50 ml 14
mrkva, zeler, reďkovka, kozobrada pórolistá, chren, petržlen húsenice 50 ml 7
reďkovka, hadomor španielsky skočky 50 ml 7
zemiak siatica oziminová 50 ml 7
ruža vošky 50 – 100 ml AT

 

Použitie prípravku Supersect

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos, pšenica špaldová Vošky (prenášači vírusových ochorení) – Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 10-30 (klíčny list až začiatok predlžovania stebla). V oblastiach, kde vírus BYDV spôsobil v posledných rokoch vážne poškodenie porastov aplikujte v polovici októbra na porasty vysievané v polovici septembra. V prípade skoršieho výskytu vošiek aplikujte okamžite. V prípade nízkeho tlaku škodcu aplikujte neskôr, koncom októbra.

Vošky v klasoch –Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 50 (začiatok klasenia) najneskôr 28 dní pred zberom.

Kohútiky – Aplikujte pri liahnutí lariev, keď výskyt prekročí ekonomický prah škodlivosti.

kukurica Vijačka kukuričná zunčavka jačmenná – Termín aplikácie: najneskôr BBCH 67 (kvitne celá metlina), Proti vijačke kukuričnej ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol, opakujte za 10 dní. Prípravok účinkuje aj na zunčavku.
repka ozimná, repka jarná. horčica Pre ochranu včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúcu plodinu.

Skočky – Termín aplikácie: BBCH 10-19 (klíčne listy až 9. list vyvinutý). Aplikujte hneď ako sa objaví prvé poškodenie mladých rastlín repky požerom a v prípade ďalšieho výskytu postrek zopakujte. V prípade, že sa neprejaví požer dospelcami aplikujte hneď ako počet lariev dosiahne prah škodlivosti a ak je potrebné zopakujte postrek. Toto ošetrenie čiastočne zachytí aj krytonosa repkového a piliarku repkovú.

Blyskáčik repkový – Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 50-60, aplikujte v dobe od zeleného do žltého púčiku. Pri jarnej repke aplikujte druhé ošetrenie v čase žltého púčika.

Krytonos šešuľový  – Termín aplikácie: BBCH 60-73 (začiatok kvitnutia až 30% šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť).  Repka ozimná– aplikujte v čase výskytu  krytonosa šešuľového, keď dosiahne prah škodlivosti. Najlepšie výsledky sa dosiahnu ak je aplikácia urobená v čase najvyššej aktivity dospelcov. To je obyčajne v čase medzi obdobím, keď je nasadených 20% šešúľ až do konca kvitnutia na hlavnej vetve (80% okvetných lístkov opadlo). Repka jarná– aplikujte pred kvitnutím ak počet krytonosa šešuľového dosiahne prah škodlivosti. V prípade neskoršieho výskytu sa môže urobiť druhý postrek.

Aplikácia prípravku má vedľajší účinok na byľomora kapustového.

ľan Skočka ľanová a skočka mliečniková – Aplikujte hneď ako sa objaví prvé poškodenie rastlín (zvyčajne pri vzchádzaní rastlín) a v prípade potreby ošetrenie opakujte po 14 dňoch.
brokolica, karfiol, kel ružičkový, kapusta hlávková Húsenice mory kapustovej a mory gama – Aplikujte hneď ako spozorujete škodcu v poraste a opakujte po 14 dňoch, ak je plodina stále ohrozená. Pridanie neiónového zmáčadla môže zlepšiť účinok. Je potrebné úplne pokryť rastlinu postrekom.
hrach na struky, hrach na mrazenie a konzervovanie, fazuľa struková, hrach na zrno, fazuľa na zrno, lupina

 

Listárik čiarkovaný – Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 14-21 dní. Aplikujte v prípade vážneho poškodenia dosplelcami v skorých fázach rastu (BBCH 10-15 klíčne listy až 5. list). V prípade potreby opakujte po 2-3 týždňoch po prvej aplikácii. Ak je potrebná ďalšia aplikácia musí byť použitý prípravok s iným mechanizmom účinku ako má účinná látka cypermethrin.

Húsenice mory gama, vošky – Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní. Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné. Na určenie potreby a načasovania aplikácie proti mora gama použite feromónový lapač.

Vošky sú aplikáciou čiatočne regulované.

hrach na zrno, fazuľa na zrno Obaľovač hrachový – Aplikujte podľa signalizácie.
špargľa Špargľovec obyčajný – prípravok použite na pozberové ošetrenie porastu. Najlepšie účinkuje pri aplikácii v skorých štádiách výskytu.
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla Siatica oziminová – Aplikujte podľa signalizácie feromónovými lapačmi

Listové húsenice – Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.

okrúhlica, kvaka Skočky. húsenice na listoch – Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.
mrkva, zeler, reďkovka, kozobrada pórolistá, chren, petržlen Húsenice na listoch – Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.
reďkovka, hadomor španielsky Skočky – Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.
zemiak Siatica oziminová – Postrekujte podľa signalizácie a opakujte po 10 dňoch v prípade vysokého tlaku škodcu a pretrvávania nepriaznivých podmienok
ruža Vošky – Postrekujte podľa výskytu škodcu; mala by byť preverená odrodová citlivosť ošetrením menšieho počtu rastlín

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379