Aktuality

Thifen – ochrana lucerny a sóje

Pomoc v boji s kapsičkou pastierskou, hviezdicou prostrednou, pohánkovcom ovíiavým, horčiakami, štiavami, peniažtekom roľným a inýmy.

  • aplikácia vo vegetačnom pokoji lucerny – skoro na jar
  • v tomto štádiu účinne pôsobí na kapsičku pastiersku, hviezdicu prostrednú, pohánkovec ovíjavý, horčiaky, štiavy, peniažtek roľný a iné
  • odporúčané dávkovanie + zmáčadlo
  • Pri ošetrení sóje platí, že sa neošetruje ak je silná rosa, po daždi a ak je mechanicky alebo inak poškodený porast
  • Neodporúčame TM prípravkov Thifen + graminicíd
  • výborná kombinácia s PATRON Z ako „antistresant“ a podpora koreňového systému

Stránka produktu