Odporúčania

Doporučenie pre ošetrenie kukurice

Ošetrenie kukurice herbicídnymi prípravkami patrí medzi základné agrotechnické opatrenia. Pre zaistenie porastu bez burín hlavne v prvých 40 – 50 dňoch po jeho vzídení.