Odporúčania

Doporučenie pre ošetrenie ovocných sadov

Doporučené ošetrenie firmy MV-servis pre pestovateľa ovocia, ak chce dopestovať kvalitné ovocie a mať čo najvyššiu úrodu. Nevypláca sa podceniť ošetrovateľské práce, výsledkom čoho môže byť slabá a nekvalitná úroda.