Odporúčania

Doporučenie pre ošetrenie pšenice ozimnej

Obilniny zostávajú stále najdôležitejšou poľnohospodárskou komoditou. Doporučené ošetrenie firmy MV-servis pre pšenicu ozimnú.